Arrangering av hjemmekamper

Arrangering av hjemmekamper

Som klubb står vi som arrangør av våre hjemmekamper i Flatebyhallen. Ansvaret for arrangementene tildeles de ulike lag i starten av sesongen.

For å lette gjennomføringen for det enkelte lag og for å sørge for en fin ramme rundt kampene er det utarbeidet en "arrangementsveiledning" som skal følges, se vedlegg.


Elektroniske kamprapporter

Fra sesongen 2018/2019 skal det føres elektroniske kamprapporter for årsklassene 12 år og oppover. 

Elektroniske kamprapporter medfører at det ikke lenger føres kamprapporter på papir, men at disse isteden føres i den elektroniske løsningen "Håndball Live". Dette betyr samtidig at kampsekretariatet må ha tilgang på pc/ipad eller lignende med internett-tilgang.

Det er utarbeidet veiledninger til bruk av systemet, se vedlegg.

Levert av IdrettenOnline