Rommet benyttes til 17. mai forberedelser. Ta kontakt på tlf 91656399 dersom du har behov for å benytte rommet.

Arrangør: Lite møterom (Flatebyhallen)

Tid


Beskrivelse

Skjult info