Hallvakter

Hallvakten er ansvarlig for å gjennomføre kampene der Enebakk Håndball er arrangør. Oppgaven gir samtidig lagene anledning til å tjene penger til sitt lag ved loddsalg. For hver hallvakt er det oppgitt et ansvarlig lag og en arrangementansvarlig. For mer informasjon om det å være hallvakt, se her: https://haandball.enebakkif.no/p/35686/arrangering-av-hjemmekamper

Vi forsøker å holde lister over hallvakter oppdatert med endringer i kampprogrammet. Sjekk likevel banedagboka (oversikten over der Enebakk er arrangør) for å kontrollere at det ikke har vært omberammede kamper som ikke er hensyntatt. Banedagboken du her: https://www.handball.no/system/banedagbok/?venueUnitId=5403