Arrangering av hjemmekamper

Arrangering av hjemmekamper

Enebakk håndball har ansvaret for å arrangere våre hjemmekamper i Flateby-hallen. Dette ansvaret er fordelt videre på lagene våre. En oversikt over hvilket lag som arrangerer hvilke dager/kamper utarbeides tidlig i sesongen.

Oversikt over hallvakter finner du her.

For å lette gjennomføringen og for å sikre at arrangementene blir vellykkede, er det utarbeidet et sett med instrukser for arrangørene - "Arrangementinstruks". Se oversikt annet sted på siden. 


Korona-tiltak

Det kan være innført enkelte korona-tiltak i forbindelse med gjennomføring av arrangementer. Vi ber alle brukere av hallen om å sette seg inn i disse.


Elektroniske kamprapporter

Det skal føres elektroniske kamprapporter for årstrinnene fra 10 år oppover. 

Elektroniske kamprapporter betyr at det ikke lenger skal føres kamprapporter på papir, men at disse nå skal føres i en digital løsning, "Håndball Live".

Føringen av disse kamprapportene er ikke vanskelig, men krever at sekretariatet setter seg godt inn i det. Brukerveiledninger finner du annet sted på denne siden. 

For å kunne registrere kamper i LIVE med personlig bruker må du ha fått tildelt funksjon ”Kamper LIVE”, eller evt. inneha en av funksjonene «Kampansvarlig» klubb eller lag. For å logge på LIVE med fellesbrukeren "enebakkif1", ta kontakt med arrangmentansvarlig for innloggingsdetaljer.