Oversikt over hallvakter

Hallvakten er ansvarlig for å gjennomføre kampene der Enebakk Håndball er arrangør. Oppgaven gir samtidig lagene anledning til å tjene penger til sitt lag ved loddsalg. For hver hallvakt er det oppgitt et ansvarlig lag og en arrangementansvarlig. 


Hallvakter

Vi forsøker å holde lister over hallvakter oppdatert med endringer i kampprogrammet. Sjekk likevel banedagboka (oversikten over der Enebakk er arrangør) for å kontrollere at det ikke har vært omberammede kamper som ikke er hensyntatt.


Banedagbok


Levert av IdrettenOnline