Arrangering av hjemmekamper

Arrangering av hjemmekamper

Enebakk håndball har ansvaret for å arrangere våre hjemmekamper i Flateby-hallen. Dette ansvaret er fordelt videre på lagene våre. En oversikt over hvilket lag som arrangerer hvilke dager/kamper utarbeides tidlig i sesongen.

Oversikt over hallvakter finner du her.

For å lette gjennomføringen og for å sikre at arrangementene blir vellykkede, er det utarbeidet et sett med instrukser for arrangørene - "Arrangementinstruks". Se oversikt annet sted på siden. 


Elektroniske kamprapporter

Det skal føres elektroniske kamprapporter for årstrinnene fra 10 år oppover. 

Elektroniske kamprapporter føres i en digital løsning, "Håndball Live". Føringen av disse kamprapportene er ikke vanskelig, men krever at sekretariatet setter seg godt inn i det. Brukerveiledninger finner du annet sted på denne siden. 

For å kunne registrere kamper i LIVE med personlig bruker må du ha fått tildelt funksjon ”Kamper LIVE”, eller evt. inneha en av funksjonene «Kampansvarlig» klubb eller lag. For å logge på LIVE med fellesbrukeren "enebakkif1", ta kontakt med arrangmentansvarlig for innloggingsdetaljer.