Samtykke-erklæring for bruk av bilder og film

Det er fint å ta bilder av utøverne våre i aktivitet på håndballbanen. Bilder og film kan brukes til å motivere, rekruttere og profilere både håndballgruppa og lagene våre. Det er samtidig viktig å være bevisst på hvordan disse bildene brukes.


Det er viktig å ha respekt for barn, unge og voksnes integritet og rett til personvern. Noen kan ha særlige grunner for at de ikke ønsker å bli tatt bilde av. I enkelte tilfeller kan bildedeling få uheldige konsekvenser dersom medlemmet for eksempel bor på hemmelig adresse. Det er en god skikk å alltid spørre om lov før bildet tas. Hovedregelen er at det alltid skal innhentes samtykke fra alle som lett kan identifiseres på bildene før de publiseres. Dersom de som er avbildet er under 15 år må samtykke hentes inn både av barnet selv og foresatte. Loven stiller i utgangspunktet ikke krav til at samtykket skal være skriftlig, men ved bruk av samtykkeerklæringen vil det ikke være rom for tvil om at samtykke er gitt.


Det er lagene selv som har ansvar for at det innhentes samtykke-erklæringer for bruk av bilder og film. En god praksis vil være å innhente og registrere samtykkene i hele laget og på generelt grunnlag, slik at dette er på plass den dagen det er ønske om å bruke bilder. 


Det benyttes ulike skjemaer for å innhente samtykker i klubben. Ved innhenting av nye samtykker anbefales å benytte skjema utgitt av NIF, se https://drive.google.com/open?id=19eHv2kdNWWMvqUO4_zpOdzGTEWSIOF2M


For mer informasjon, se 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/retningslinjer-for-publisering-av-bilder-og-film-av-barn/