Det spirer og gror i håndballgruppa

Postet av Enebakk IF - Håndball den 30. Jan 2020

Vi er godt i gang med Regionseriens vårsesong og Loppetasser og Minirunder for de som spiller det. Samtidig er gruppa i gang med å planlegge resten av året. Så hvordan ser det ut?De eldste lagene har fått til et fint samarbeid som har gjort at J2003 og KSr frem til nå har klart å stille lag i begge seriene. Nå har vi dessverre hatt frafall av spillere fra J2003 som gjør at dette laget er trukket fra serien, mens resten av spillerne fortsetter å spille Regionsserien for KSr. Dette laget gjør det kjempebra og vi oppfordrer alle til å komme ned i hallen å heie på dem når de har hjemmekampene sine.


 

I den andre enden av alders-skalaen har vi de yngste lagene våre, 6 og 7-åringene. Her er det stor idrettsglede og håndball-iver. Disse lagene spiller ikke ordinær Regionsserie, men spiller Loppetass og Minirunder. Her fylles hallene med ivrige unger 4 ganger i året, med innmarsj, nasjonalsang og høytidelig stemning. Sist Enebakk arrangerte Loppetassen i egen hall hadde vi omtrent 300 utøvere, i tillegg til foreldre, besteforeldre, onkler og tanter i hallen. 

 


Det å holde ungdommen vår i idretten i de kritiske årene 15-16 år er et mål for oss. For en del år siden mistet vi noen ungdomslag. Dette betyr at det er vanskeligere å rekruttere opp seniorlag, det utfordrer hospitering for spillerne og det gjør at vi mister gode forbilder for de minste. Nå er vi imidlertid igjen nær fulltallige! Vi mangler nå et 2005-lag. Foruten dette har vi lag i regionsserie på alle alderstrinn, fra 6-åringene til 16-åringene og damelag. Dette er gøy! 

 

Ut over dette har det i Enebakk over tid vært slik at guttene i hovedsak har spilt fotball, mens jentene har spilt håndball. Vårt overordnede mål er å tilby både gutter og jenter et sportslig tilbud, uavhengig av størrelsen på ballen de vil spille med. Derfor er det så viktig med et godt samarbeid mellom gruppene i idrettsforeningen. Det er gledelig at vi nå stiller med rene guttelag på både 2012 og 2011. Vi ønsker å ha med oss flere gutter. De som har fulgt med på Håndball-EM kan skrive under på at håndball er en skikkelig gutte-idrett også. Kjenner du noen som vil være med, så si ifra!

 

Før sesongen er ferdig i slutten av mars har vi gjennomført 49 hjemmekamper i Flatebyhallen. Vi har da ikke regnet med at vi skal arrangere en Loppetassen og en Minirunde som legger på ytterligere 2 fulle dager med kamper. Det er med andre ord mye moro nede i hallen, så kom nedom og hei. Vi setter pris på hjemme-publikum!

 

Vi har også en annen gruppe utøvere som det ofte ikke snakkes så mye om, nemlig dommerne. De siste par årene er det gjort et realt løft for dommerne i klubben vår. Dette er viktig som et tilbud til utøverne, men det er også viktig for klubbens økonomi. Dersom vi ikke kan stille et tilstrekkelig antall kvotedommere må vi betale en anselig sum for dette. Igjen er derfor rekruttering og det å satse på gruppen vært viktig.

 


Og så har vi alle de andre som engasjerer seg nede i hallen; Trenere som bruker en stor del av tiden sin på egne og andres unger for å gi dem et godt tilbud, lagledere og foreldrekontakter, styremedlemmer og ikke minst alle dem som alltid stiller opp når noe må gjøres. Vi møter hel-profesjonelle klubber i seriespillet vårt, med høye ambisjoner, betalte trenere og et hel-proft støtteapparat. Vi har dere, entusiastiske støttespillere, som stiller opp for ungene. Mens det snakkes om at manglende foreldre-innsats og dugnadsånd er en samfunnstrend, har vi én voksen per 3-4 utøvere i håndballgruppa. Dette setter vi pris på! Takk til dere alle!


 

Nettopp fordi vi driver klubben på dugnadsbasis har det vært viktig for oss å utdanne trenere og hjelpetrenere, både som inspirasjon, faglig påfyll og for å øke utbyttet for utøverne våre. Siste året har vi derfor investert i utdanning. Vi mener dette er viktig og kommer til å fortsette med dette også kommende år. 

 


Så koster det å drive et idrettslag, selv om det drives dugnadsbasert. Vi har nettopp landet årets budsjett, selv om det formelt skal vedtas på årsmøtet til EIF. Vi får flere eldre lag, disse koster oss mer enn de minste. Selv om det er klubber som holder mindre utstyr til utøverne enn oss, ønsker vi å holde det på nåværende nivå. Samtidig ønsker vi å fortsette å satse på trenere og dommere. Det også slik at klubben selvsagt dekker alle påmeldinger i regionserier, loppetass og minirunde, men i tillegg til dette dekker klubben påmelding til andre turneringer om lagene skulle ønske dette; Vi har gjort en endring på dette i det nye budsjettet der det settes av en sum per lag istedenfor et antall turneringer. De fleste lag kommer bedre ut på denne måten. Alt dette skal finansieres. De største inntektskildene våre er treningsavgifter og inngangspenger på hjemmekampene våre. Treningsavgiftene våre har ikke vært regulert på flere år og vi holder dem på dagens nivå også i kommende periode. Så vidt vi er kjent med ligger disse på et lavt nivå sammenlignet med flere andre klubber, men det er viktig for oss at alle skal ha mulighet til å delta i idretten. Vi har tidligere hatt loddsalg som inntektskilde, men mange har ikke ønsket dette. Som erstatning for dette, har vi isteden valgt å gjennomføre Loppetassen og Minirunder i egen hall. Dette krever litt mer støtte av dere, men samtidig fyller vi hallen med glade barn, idrett og inntektene er gode. Vi håper dere er positive når vi spør dere om hjelp også i året som kommer!

 

Vi ønsker alle utøvere lykke til i resten av sesongen og takker alle hjelpere for tiden dere legger ned i klubben!

 

Med hilsen

 

Kenneth Johnsen

Leder EIF håndball

 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.