Informasjon
Turneringsregler
Haller
Dommere

Turneringsreglene er beskrevet på denne siden. Reglene er basert på kampreglementet til Norges håndballforbund, med noen lokale regler. Se spesielt innledende tekst. Dersom det er spørsmål til reglementet, ta gjerne kontakt på kontakt@flatebycup.no eller med hovedsekretariatet i hallen.


Presisering:

Turneringsreglementets "§3.2 Utregning av resultattabell" beskriver hvordan rangeringen i puljene gjøres for de klassene der dette er aktuelt. Dersom rangeringen ikke er avklart etter punkt 1-5 i reglementet, avgjøres rangeringen ved loddtrekning. 

Oppsettet for sluttspill (gjelder 2008 og 2009) er vist i Profixio. For rangering av lagene mellom de ulike puljene mot sluttspillet brukes de samme reglene som innbyrdes i puljen, med unntak av reglene som gjelder innbyrdes resultater. I sluttspillet gjelder ikke punket med loddtrekning, men det avgjøres med "første-målet-vinner" etter §3.3.