Instrukser

Her er en oversikt over gjeldende instrukser for EIF håndball. Instruksene er kategorisert slik:

A - Administrative instrukser

H - instrukser for Hallvakt 

S - Sportslige instrukser