Styrets sammensetting
Erik Enersen
Leder
Kenneth Johnsen
Nestleder, sportslig leder
Terje Borgting-Solem
Kasserer
Petter Bakke Sekretær
Hanne Hokstad
Materialforvalter
Anders Høiland
Teknisk ansvarlig
Stig Arild Kjeldløkken
Arrangement-ansvarlig
Ole Johan Rustad
Dommerkontakt
Mona Veronica Dagsland
Styremedlem


Image of a woman taking a photo.