Styrets sammensetting
Erik Enersen
Leder
Kenneth Johnsen
Nestleder
Krister A. MarsteinKasserer
Petter Bakke Sekretær, ansvarlig politiattester
Hanne Hokstad
Materialforvalter
Anders Høiland
Teknisk ansvarlig
Stig Arild Kjeldløkken
Arrangement-ansvarlig
Svein Erik Elverhøi Gulbrandsen
Styremedlem


Sportslig utvalg *
Kenneth Johnsen
Leder sportslig utvalg
Alise Syvertsen
Dommeransvarlig, dommerkontakt
Grethe Solem
Dommerutvikler, dommerkontakt
Vidar Hoelstad-Hansen* Medlemmene av sportslig utvalg sitter også i EIF håndballstyret


Image of a woman taking a photo.
Levert av IdrettenOnline