Styrets sammensetting
Erik Enersen
Leder
Kenneth Johnsen
Nestleder
Krister A. MarsteinKasserer
Petter Bakke Sekretær
Hanne Hokstad
Materialforvalter
Anders Høiland
Teknisk ansvarlig
Stig Arild Kjeldløkken
Arrangement-ansvarlig
Svein Erik Elverhøi Gulbrandsen
Styremedlem
Terje Borgting-SolemStyremedlem
Ole Johan RustadStyremedlem
Mona Veronica Dagsland
Styremedlem


Sportslig utvalg *
Kenneth Johnsen
Leder sportslig utvalg,dommerutvikler , dommeransvarlig, dommerkontakt
Vidar Hoelstad-Hansen
Styremedlem
* Medlemmene av sportslig utvalg sitter også i EIF håndballstyret


Image of a woman taking a photo.