Tiltak for smittevern EIFH

 

Gjeldende tiltak for smittevern i håndballgruppa ligger her. Dokumentet som ligger på denne siden vil alltid være oppdatert. Ved endringer i dokumentet vil revisjons-historikken vil fremkomme under.


Tiltakene er utarbeidet av Håndballgruppa ved leder og er godkjent av leder EIF og kommunelegen. Det er en forutsetning for vår aktivitet at reglene etterleves.


Historikk:

2020-10-10: Smittevernsveilederen er løftet til Enebakk idrettsforening. Videre oppdateringer vil logges på: http://www.enebakkif.no/p/55551/smittevern-eif

2020-10-10: Det er gjort flere endringer i veilederen, så vi oppfordrer til å lese godt igjennom hele. Endringene omfatter blant annet inn/utpassering av hallen og vask. Veilederen dekker for øvrig nå all aktivitet i EIF. 

2020-10-01: Smittevernsveilederen er oppdatert etter at det har kommet nye føringer fra FHI. Det totale antall spillere og publikum pr bane samtidig kan nå ikke overstige 50 stk. Trenere, ledere påført kamprapporten, dommere og andre funksjonærer som står for gjennomføringen av kamper regnes ikke som en del av deltakerantallet.

2020-09-17: Oppdatert smittevernveileder. Endringene omfatter blant annet krav til registrering av alle som er i hallen.

2020-09-11: Det er utarbeidet et informasjonsark "Smittverntiltak for gjester i Flatebyhallen"

2020-08-13: Det er enkelte endringer i smittevernstiltakene. Det er fortsatt maksimal gruppestørrelse på 20, men dette inkluderer nå ikke trenere. Smitteverntiltakene inkluderer nå også tiltak for bruk av møterommene i hallen.

2020-06-03: Det åpnes for nye lettelser i smittevernstiltak for EIF Håndball. Det åpnes nå for bruk av klister for de lagene som bruker dette, samt at vask av baller oppheves. De nye retningslinjer er merket med stjerne. Vi vil presiserer at 1 m regelen gjelder for ALLE  inn og ut av hallen, i og ved pauser. Flasker og bag skal ha 1 meter mellomrom. Det er viktig at trenere følger opp disse tiltakene. 

2020-05-28: Regjeringen har åpnet for at vi kan gjenoppta håndballtreninger sånn vi kjenner de, dog med noen enkle regler. Den oppdaterte smittevernsveilederen regulerer all organisert trening fra 01.06.20.

2020-05-26: Da kan vi meddele at fra og med 26.05.20 er Flatebyhallen åpnet for organisert trening. Det er veldig strenge regler for å gjennomføre trening i hallen. Og kommunen følger opp at vi gjør våre tiltak riktig. Les derfor den oppdaterte smittevernsfolderen. Vi vil presisere at et lag kan kun gjennomføre en økt pr uke i hallen, dette for å holde antall mennesker i hallen på et minimum nå frem til sommeren. Hovedtrener for hvert lag står ansvarlig for at respektivt lag følger EIF Håndball sine regler for smittevern.

2020-05-11: Smitteverntiltakene er oppdatert ihht ny retningslinjer. Dette innebærer at treninger kan gjennomføres for inntil 20 personer som holder minst én meter avstand. Hallen vil fortsatt være stengt. 

2020-05-05: Kommunelegen har kommet med en korrigering på at IKKE er anledning til å bruke Flateby- og Enebakkhallen inntil videre. Vi jobber med dette og kommer tilbake med mer informasjon. Merk, dokumentet er ikke oppdatert.

2020-04-21: Første publiserte revisjon av "Tiltak for smittevern EIFH"


Informasjon til alle brukere av hallen

Smittverntiltak for gjester i Flatebyhallen

Opplastet dokument

x