Trivselsundersøkelse i EIF Håndballgruppa

 

Om undersøkelsen

Håndballgruppa i EIF gjennomfører denne forsommeren en undersøkelse blant spillere, foreldre og utvalgte støttefunksjoner i gruppa.

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge motivasjonen til utøverne i gruppa, få tilbakemeldinger på hvordan trivselen i gruppa er, samtidig som vi ønsker tilbakemeldinger på hvordan vi kan forbedre oss.

Undersøkelsen blir gjennomført i perioden 1. – 14. juni.


Undersøkelsen er anonym. Dersom du likevel velger å oppgi navn, er du med i trekningen om å få dekket treningsavgift for høsten 2020 for én utøver.


For å bli med i undersøkelsen går du inn på følgende lenke: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=TG_RrAVNGku-4MvC0v4uuNQEVimAyRlJruZv-R0tMLVUNU5RWEczRzVEUVUzQkFFTzI4TTNBRlFZWS4u

 

Hvordan brukes resultatene fra undersøkelsen?

Undersøkelsen vil bli brukt i vårt utviklingsarbeid.

Ved gjennomgang av resultatene vil de bli anonymisert, slik at det ikke vil være mulig å spore svarene til den enkelte respondent. Dette betyr at det for lag eller grupper med få respondenter vil svarene bli mindre konkrete enn ved større deltagelse. Vi ber derfor om at så mange som mulig besvarer undersøkelsen.

Resultatene fra undersøkelsen vil bli presentert for styret i Håndballgruppa. Det planlegges deretter med lagvis gjennomgang av resultatene med trenere / lagledere for å presentere de viktigste funnene. Videre bruk av resultatene (f. eks bruk i lags- eller foreldremøter) besluttes av styret.

 

 

Gjennomfør undersøkelsen her:

(undersøkelsen er stengt for flere besvarelser)