Kan søke økonomisk støtte til 13-åringer

Postet av Enebakk IF - Håndball den 10. Des 2021

Fra Norges håndballforbund: "Håndballspillerne som fyller 13 i 2022, har forfall på sin lisens 1. januar 2022. På samme vis som de som hadde forfall 31. august, kan også 13-åringene nå søke om støtte via en egen søknadsportal. Ordningen er etablert for å hjelpe spillere/familier som opplever økonomien som en barriere mot å drive håndball."


Dette er en fin ordning som vi oppfordrer at de den er aktuell for benytter seg av,


Se mer informasjon her: https://www.handball.no/nyheter/2021/12/kan-soke-okonomisk-stotte-til-13-aringer/

Gjenbruk er tingen!

Postet av Enebakk IF - Håndball den 8. Nov 2021

Vi har fått tilbakemelding om at det ville vært en god ide å lage en markedsplass for bytte, kjøp og salg av idrettsutstyr - vi takker for forslaget og har opprettet markedsplassen.  

Facebook-siden "EIF Håndball - Bytte, kjøp og salg" er en side for idrettsutstyr som ønskes kjøpt, selges, byttes eller gis bort i Enebakk idrettsforening. Gruppe tilhører facebooksiden "Enebakk IF håndball".

Hva kan selges på siden? Det legger vi oss ikke så mye opp i så lenge det er relatert til idretten. Eksempler kan være shorts, overtrekk, baller, sko mm.

Lenke til siden finner dere her: https://www.facebook.com/groups/404886117771621
Lisens og forsikring

Postet av Enebakk IF - Håndball den 20. Aug 2021

Alle som spiller eller dømmer håndball må betale en lisens fra det året de fyller 13 år. Lisensen er pålagt av Norges Håndballforbund. Lisensen fungerer også som en forsikring slik at man ved en eventuell skade kan få hjelp og økonomisk bistand.

Det finnes 3 forskjellige typer lisenser, "LISE", "LISE PLUSS" og "LISE SUPER". De ulike typene lisenser har ulik pris og dekningsgrad. Vi får fra tid til annen spørsmål om hvilken lisens vi anbefaler. Dette må imidlertid vurderes av den enkelte foresatt. Valg av lisens og betaling gjøres enklest i appen "Min Idrett".  

Ved skade meldes dette inn til forsikringsselskapet "uten ugrunnet opphold, slik at vedkommende kommer under behandling så tidlig som mulig." Håndballgruppa ønsker å understreke viktigheten av å ha lisensen i orden. Man vet aldri når uhellet er ute! Det er også slik at spillere ikke har anledning til å delta på kamp eller trening før lisensen er betalt. 

Dersom vi benytter en lisenspliktig spiller uten lisens på kamp, vil forbundet ilegge klubben et gebyr. I Enebakk håndball er dette ansvaret fordelt videre ned til laget ved hovedtrener. Dette betyr at dersom laget benytter en spiller uten lisens vil laget måtte dekke gebyret. 

Vi minner om at forfall på lisenskravet er 1. september.


Det står mer om lisenser på regionens sider:

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lisens-og-forsikring/