Lisens og forsikring

Postet av Enebakk IF - Håndball den 15. Okt 2016

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet må løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år.


Utøvere som ikke har lisens er ikke forsikret og kan derfor verken delta på trening eller spille kamper.


Lisensen forfaller til betaling 01.09 og har gyldighet fram til 31.08 det påfølgende år. NB: Forfallsdato for lisens 2015-16 er 13. september.


For spillere som fyller 13 år i 2016, betales det lisens som gjelder for perioden 01.01.2016- 31.08.2016.


Den enkelte er ansvarlig for at lisensen er betalt og trenere/oppmenn må følge opp dette for sine lag.


Nytt fra og med sesongen 2015-16 er at alle betalinger skal gjøres via Min idrett - logg deg inn via linken nedenfor:


Lisensbeløpet du betaler går til dekning av NHFs utgifter til utøver-forsikringen og utviklingsmidler regionalt og sentralt.


Les mer på handball.no: https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/prak...

MinIdrett, registrering og pålogging

Postet av Enebakk IF - Håndball den 14. Okt 2016

Alle spillere og støtteapparat må registrere seg i MinIdrett.no

I idrettens database finnes det ca 2,5 millioner personer. Alle som er registrert som medlem av et idrettslag eller med tillitsverv eller andre funksjoner i idretten blir registrert i idrettens databaser. Det er derfor viktig for deg som enkeltmedlem og for dine lag og forbund, at opplysningene som er registrert er korrekte.

Min idrett er din personlige portal til disse systemene. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatte få oversikt over og endre egne opplysninger, melde på og betale for lisens, kurs og konkurranser for deg selv og for dine familiemedlemmer.


Fra Min idrett kan du blant annet:

  • Endre din personlige informasjon (eks. adresseendringer hvis du flytter)
  • Se hvilke funksjoner og verv som er registrert på deg.
  • Betale for dine lisenser og skrive ut lisenskort

Trenger du hjelp? https://itinfo.nif.no/Min_idrett_brukerveiledning
Klubbadmin, vårt medlemsregister

Postet av Enebakk IF - Håndball den 14. Okt 2016

Klubbadmin er medlemsregisteret vårt. Her kan vi legge inn medlemmer, ta ut informasjon og fakturere. Omfanget informasjon bruker får tilgang til avhenger av hvilke tillatelser brukeren er gitt i systemet.

Brukeren logger seg på https://ka.nif.no/ eller klikker seg inn via https://minidrett.nif.no

Brukere som har tilgang til flere utvalg, f. eks til flere lag, velger det utvalg man ønsker å logger seg på med (topp –høyre).

Dette gir:

  • Informasjon om personer i utvalget ditt, f. eks laget ditt.
  • Informasjonen kan eksporteres til excel (lage telefonlister etc)
  • Nye medlemmer kan legges inn (dette skal primært brukeren gjøre selv)
  • Informasjon om medlemmene kan redigeres (dette skal primært brukeren gjøre selv)
  • Sende meldinger (epost eller sms) til sine medlemmer.

Velg «Medlemsadministrasjon».

Fanen «Personer» gir tilgang til hele medlemsregisteret som er tilgjengelig for deg med søke- og filtreringsmuligheter.

Fanen «Utvalg» gir tilgang til samme informasjon, men her gruppert per lag. For de som kun har tilgang til ett lag vil listen «Personer» og «Utvalg» se lik ut. Lag velges i menyen til venstre.

Fanen «Faktura» inneholder fakturaregisteret. Denne er kun synlig og tilgjengelig for brukere gitt tillatelser til denne.


Se på eller endre informasjon om en spiller


Finn den aktuelle spilleren, for eksempel ved å søke deg frem under «Personer». Klikk på spilleren.

Det kommer opp en boks med spiller-informasjon. Velg «Detaljer / Endre».

Her kan du endre detaljer om spilleren. Husk å lagre før du avslutter!


Ta ut laglister (utvalg)


Velg fanen «Utvalg».

I menyen til venstre velg det laget du ønsker informasjon om. For liste over lag å velge mellom, klikk «Håndball (gren)» og en undermeny dukker opp. Velg det aktuelle laget. Du har nå en oversikt over alle spillere på det aktuelle laget!

Dersom du ønsker å ta ut en liste med mer informasjon, velg enkeltspillere du vil ha ut informasjon om, eller velg hele laget ved å klikke utenfor lagnavnet øverst.

Velg deretter fanen «Eksport». Det kommer opp en boks der du kan velge ønskede detaljer. Velg deretter «eksport» igjen. Du har nå laget en liste over spillerne i excel!


Utsending av gruppe-meldinger


Merk spillerne du ønsker å sende en melding til ved å merke enkeltspillere eller ved å merke hele laget ved å klikke utenfor lagnavnet øverst (Utvalg).

Velg fanen «Flere valg» og «Send melding».

Kontroller mottakerlisten og velg «Neste».

Velg hvordan meldingstype du ønsker å sende ut (sms, epost) under «Send som». Velg «Neste».

Skriv meldingen. Velg «Send».


Rettigheter og tilgang

Tilganger gis under «Innstillinger» – «Roller og tilgang»:


Enhet / rolle

Tilgang

Dette vil si tilgang til…

Håndballstyret

Håndball

…alle medlemmer i håndballen.

Trenere, oppmenn

(laget sitt)

…medlemmer på ditt lag.


Tilganger gitt her, sørger for snarveien fra MinIdrett til Klubbadmin og til Sportsadmin (denne kun med tilgang til å redigere informasjon om deg selv i MinIdrett). Det kreves ikke ytterligere tilganger fra SA med unntak av de som skal ha tilgang til «Faktura».