Oppdaterte smittevern-regler - Krav til registrering av alle som er i hallen

Postet av EIF Håndballstyret den 17. Sep 2020

Vi har gjort en ny oppdatering av smittevernreglene. Endringene inkluderer blant annet krav om registrering av alle brukere og tilskuere av hallen, samt en opprydning av øvrig veileder.


Det skal føres oversikt over ALLE som er i hallen.   

Ved trening skal alle utøvere og trenere registreres på Spond.


På kamper skal utøvere over 13 år skal registreres i TA. 

Utøvere under 13 år skal fylle ut skjema «Registrering av Spillerliste 2020»


Alle andre (f. eks foreldre og tilskuere) skal registreres inn i hallen via QR kode. QR kode er hengt opp i hallen og alle skal kontrolleres registrert før de går inn i hallen. Mer info kan man finne på https//qrona.nif.no