Økonomisk støtte til medlemskontingent og/eller treningsavgift

Postet av EIF Håndballstyret den 14. Okt 2019

Det er nå fakturert en ny runde med treningsavgifter. Treningsavgiften må være betalt for at utøverne skal ha rett til å delta i aktivitetene i Håndballgruppa, herunder både treninger og kamper. 

Det er viktig for Håndballgruppa at treningsavgiftene betales. Disse avgiftene står for en vesentlig andel av de inntektene vi har og uten disse kan vi ikke drive gruppa. Vi setter derfor pris på at disse betales innen fristen. 

Så er det likevel slik at det for enkelte vil være perioder der det kan være vanskelig å få betalt avgiften og ingen ønsker at dette skal gå utover ungene. Enebakk kommune har etablert en ordning der de tar imot søknader om tilskudd til aktiviteter for barn og unge 0 - 19 år. Eksempler på slike  aktiviteter hel eller delvis inndekning av medlemskontingent, spillelisenser etc. Vi oppfordrer derfor de dette er relevant for å benytte dette tilbudet.

Mer informasjon kan dere finne her: https://haandball.enebakkif.no/p/47647/okonomisk-stotte-til-meldems--eller-treningsavgift 

Årets ildsjel i Enebakk håndball

Postet av EIF Håndballstyret den 12. Sep 2019

Enebakk Håndball deler hvert år ut Årets Ildsjel, en pris som skal gjøres litt ekstra stas på en person som gjennom sesongen har bidratt i gruppa på en positiv måte, enten det er for eget lag eller i form av et annet verv. 


Årets Ildsjel ble i år delt ut til Anne-Berit Guldbrandsen for sin årelange innsats. Denne sesongen var intet unntak. Ut over sin innsats for egne lag, har Anne-Berit sittet i håndballstyret som materialforvalter i mange år. Hun har bidratt med store og små ting, har alltid hatt en løsning og har sørget for at alle lag har fått det de trengte. Om det manglet en øse i kiosken eller om det ble tomt for smør til vaflene ble det fikset. Manglet vi klister eller drakter kom det også raskt på plass. 


Håndballstyret ønsker å takke for innsatsen i sesongen 2018/2019 og alle de andre foregående sesongene også. 


Kenneth Johnsen overrekker prisen for årets ildsjel til Anne-Berit Gulbrandsen.

Prisen for årets ildsjel.