Økonomisk støtte til medlemskontingent og/eller treningsavgift

Postet av EIF Håndballstyret den 14. Okt 2019

Det er nå fakturert en ny runde med treningsavgifter. Treningsavgiften må være betalt for at utøverne skal ha rett til å delta i aktivitetene i Håndballgruppa, herunder både treninger og kamper. 

Det er viktig for Håndballgruppa at treningsavgiftene betales. Disse avgiftene står for en vesentlig andel av de inntektene vi har og uten disse kan vi ikke drive gruppa. Vi setter derfor pris på at disse betales innen fristen. 

Så er det likevel slik at det for enkelte vil være perioder der det kan være vanskelig å få betalt avgiften og ingen ønsker at dette skal gå utover ungene. Enebakk kommune har etablert en ordning der de tar imot søknader om tilskudd til aktiviteter for barn og unge 0 - 19 år. Eksempler på slike  aktiviteter hel eller delvis inndekning av medlemskontingent, spillelisenser etc. Vi oppfordrer derfor de dette er relevant for å benytte dette tilbudet.

Mer informasjon kan dere finne her: https://haandball.enebakkif.no/p/47647/okonomisk-stotte-til-meldems--eller-treningsavgift Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.