Lisens og forsikring

Postet av Enebakk IF - Håndball den 20. Aug 2021

Alle som spiller eller dømmer håndball må betale en lisens fra det året de fyller 13 år. Lisensen er pålagt av Norges Håndballforbund. Lisensen fungerer også som en forsikring slik at man ved en eventuell skade kan få hjelp og økonomisk bistand.

Det finnes 3 forskjellige typer lisenser, "LISE", "LISE PLUSS" og "LISE SUPER". De ulike typene lisenser har ulik pris og dekningsgrad. Vi får fra tid til annen spørsmål om hvilken lisens vi anbefaler. Dette må imidlertid vurderes av den enkelte foresatt. Valg av lisens og betaling gjøres enklest i appen "Min Idrett".  

Ved skade meldes dette inn til forsikringsselskapet "uten ugrunnet opphold, slik at vedkommende kommer under behandling så tidlig som mulig." Håndballgruppa ønsker å understreke viktigheten av å ha lisensen i orden. Man vet aldri når uhellet er ute! Det er også slik at spillere ikke har anledning til å delta på kamp eller trening før lisensen er betalt. 

Dersom vi benytter en lisenspliktig spiller uten lisens på kamp, vil forbundet ilegge klubben et gebyr. I Enebakk håndball er dette ansvaret fordelt videre ned til laget ved hovedtrener. Dette betyr at dersom laget benytter en spiller uten lisens vil laget måtte dekke gebyret. 

Vi minner om at forfall på lisenskravet er 1. september.


Det står mer om lisenser på regionens sider:

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lisens-og-forsikring/Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.