Klubbadmin, vårt medlemsregister

Postet av Enebakk IF - Håndball den 14. Okt 2016

Klubbadmin er medlemsregisteret vårt. Her kan vi legge inn medlemmer, ta ut informasjon og fakturere. Omfanget informasjon bruker får tilgang til avhenger av hvilke tillatelser brukeren er gitt i systemet.

Brukeren logger seg på https://ka.nif.no/ eller klikker seg inn via https://minidrett.nif.no

Brukere som har tilgang til flere utvalg, f. eks til flere lag, velger det utvalg man ønsker å logger seg på med (topp –høyre).

Dette gir:

  • Informasjon om personer i utvalget ditt, f. eks laget ditt.
  • Informasjonen kan eksporteres til excel (lage telefonlister etc)
  • Nye medlemmer kan legges inn (dette skal primært brukeren gjøre selv)
  • Informasjon om medlemmene kan redigeres (dette skal primært brukeren gjøre selv)
  • Sende meldinger (epost eller sms) til sine medlemmer.

Velg «Medlemsadministrasjon».

Fanen «Personer» gir tilgang til hele medlemsregisteret som er tilgjengelig for deg med søke- og filtreringsmuligheter.

Fanen «Utvalg» gir tilgang til samme informasjon, men her gruppert per lag. For de som kun har tilgang til ett lag vil listen «Personer» og «Utvalg» se lik ut. Lag velges i menyen til venstre.

Fanen «Faktura» inneholder fakturaregisteret. Denne er kun synlig og tilgjengelig for brukere gitt tillatelser til denne.


Se på eller endre informasjon om en spiller


Finn den aktuelle spilleren, for eksempel ved å søke deg frem under «Personer». Klikk på spilleren.

Det kommer opp en boks med spiller-informasjon. Velg «Detaljer / Endre».

Her kan du endre detaljer om spilleren. Husk å lagre før du avslutter!


Ta ut laglister (utvalg)


Velg fanen «Utvalg».

I menyen til venstre velg det laget du ønsker informasjon om. For liste over lag å velge mellom, klikk «Håndball (gren)» og en undermeny dukker opp. Velg det aktuelle laget. Du har nå en oversikt over alle spillere på det aktuelle laget!

Dersom du ønsker å ta ut en liste med mer informasjon, velg enkeltspillere du vil ha ut informasjon om, eller velg hele laget ved å klikke utenfor lagnavnet øverst.

Velg deretter fanen «Eksport». Det kommer opp en boks der du kan velge ønskede detaljer. Velg deretter «eksport» igjen. Du har nå laget en liste over spillerne i excel!


Utsending av gruppe-meldinger


Merk spillerne du ønsker å sende en melding til ved å merke enkeltspillere eller ved å merke hele laget ved å klikke utenfor lagnavnet øverst (Utvalg).

Velg fanen «Flere valg» og «Send melding».

Kontroller mottakerlisten og velg «Neste».

Velg hvordan meldingstype du ønsker å sende ut (sms, epost) under «Send som». Velg «Neste».

Skriv meldingen. Velg «Send».


Rettigheter og tilgang

Tilganger gis under «Innstillinger» – «Roller og tilgang»:


Enhet / rolle

Tilgang

Dette vil si tilgang til…

Håndballstyret

Håndball

…alle medlemmer i håndballen.

Trenere, oppmenn

(laget sitt)

…medlemmer på ditt lag.


Tilganger gitt her, sørger for snarveien fra MinIdrett til Klubbadmin og til Sportsadmin (denne kun med tilgang til å redigere informasjon om deg selv i MinIdrett). Det kreves ikke ytterligere tilganger fra SA med unntak av de som skal ha tilgang til «Faktura».


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.