Kjære alle flotte håndballspillere og engasjerte foresatte

Postet av Enebakk IF - Håndball den 16. Apr 2020

Denne våren ble ganske annerledes enn det noen av oss hadde sett for oss. Håndballglede, kamper, cuper, plasseringer og treninger med gode håndballvenner ble satt på vent. Foreløpig ser det ut som idretten starter opp igjen som normalt til høsten, og da skal vi gi full gass med sportslige aktiviteter i klubben vår. Korona skal ikke stoppe oss fra å fortsette den gode spiller- og dommerutviklingen vi har i klubben vår.

Det er ikke til å komme unna at denne våren også medfører en økonomisk belastning for klubben. Vi skulle blant annet gjennomføre Loppetassen og Minirunde i mars/april som naturlig nok ble avlyst. Disse to arrangementene ville vært en betydelig inntektskilde, og vi anslår et inntektstap på nærmere 100 000 kroner som følge av disse avlysningene. Styret har revidert budsjett for 2020 og kuttet kostnader der det er mulig. Vi har hatt fokus på å opprettholde sportslige aktiviteter som kommer alle våre flotte spillere til gode når vi starter opp igjen, og har i stedet kuttet på andre områder. Det er ingen dramatikk i dette, og revidert budsjett viser fortsatt et overskudd – om enn noe mer marginalt enn det vi ønsker. Styret jobber også med alternative inntektskilder, og kommer til å søke om å avholde Lopptassen og Minirunde også til høsten.

Den største inntektskilden klubben har i løpet av sesongen er treningsavgifter. I år er denne inntektskilden enda viktigere, og vi er helt avhengig av dette for å kunne holde klubben flytende. Dersom store deler av dette inntektsgrunnlaget bortfaller kan det medføre betydelige budsjettkutt, også av de sportslige aktivitetene og det er noe vi i det lengste ønsker å unngå.  

Klubben sender i disse dager ut betalingsvarsel på treningsavgiften. Det er gledelig å se at halvparten av alle medlemmer allerede har betalt denne. Til de som ikke har betalt så langt, minner vi om at også denne treningsavgift må betales, da denne inntekten gjør det mulig å fortsette den gode sportslige aktiviteten i klubben.

Hele styret vil takke alle spillere og foresatte for all positivitet på tross av avlyst sesong. Det har ikke vært enkelt for noen, men når verden er tilbake på skinner igjen så gleder vi oss til å fylle hallen med pur håndballglede.

Det er ikke så lenge til vi kan møtes igjen – så hold ut, for alt blir bra igjen. I mellomtiden ring en venn, tren digitalt med laget, kast ball med søsken eller foresatte og hold dere friske.

Med sportslig hilsen

Styret i EIF Håndball


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.